Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ

Αθήνα - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

210 - 9013397
Μπαρμπάνου 61, 117 44, Αθήνα