Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-Radio Κατουμάς - Δάφνη

ΤΗΛ.: 210 90.22.512 FAX: 210 90.22.542
Κουντουριώτου 15
ΤΗΛ.: 210 90.22.512 FAX: 210 90.22.542