ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 54