ΚΑΛΙΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Αθήνα - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2109025920- 6977461977
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 2 11744
2109025920- 6977461977