ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 54 ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 33