ΙΔΕΑ (Μεταξάς Σπυρίδων ) Ξύλινες Παραδοσιακές Επιγραφές - Πίνακες Ζωγραφικής

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 303, Καλλιθέα, 17674