Βιοιατρική Ηλιούπολη (Ελ. Βενιζέλου)

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 133, 16343, Ηλιούπολη, ΑΤΤΙΚΗΣ