Ενδοκρινολογικό-Διαβητολογικό Ιατρείο Γέρακα Μαρίας Προκοπίου

Αθήνα - ΓΕΡΑΚΑΣ

694 772 2756
φοινικιάς 10