Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Παλ. Εορτολ.

Αθήνα - ΓΕΡΑΚΑΣ

Φτελιάς 19-21 Γέρακας, Αττική