Η. ΦΩΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Αθήνα - ΓΕΡΑΚΑΣ

Κλεισθένους 239