Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΚΙΣΣΑΣ

Τηλ.: 2108047771 - Άρτης 4, Πάτημα Χαλανδρίου
Τηλ.: 2108047771 - Άρτης 4, Πάτημα Χαλανδρίου