Δρ ΔΟΥΒΑΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Αθήνα - ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ειδικότητα: Προσθετολόγοι-Αισθητική Οδοντιατρική
2107755963
Νίκου Καζαντζάκη 62 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ