ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αθήνα - ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΛΛΑΔΑ