Παναγέας Βασίλειος. Καρδιολόγος.(στάση ΜΕΤΡΟ:Αιγάλεω)

Αθήνα - ΑΙΓΑΛΕΩ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2155352376- κιν. 6973732276 Σύντομη Περιγραφή
Νικολάου Πλαστήρα 11