ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18