ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 45