Ιταλική Κουζίνα-PASTERIA (LA)

Τηλ.: 2104922960, 2104922751 - Λ. Θηβών 228 (Village Park Ρέντη)
Τηλ.: 2104922960, 2104922751 - Λ. Θηβών 228 (Village Park Ρέντη)