ΕΛΦΟΡ - ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-SERVΙCE

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2108310800-6972429033 Σύντομη Περιγραφή
Στρατηγού Καλλάρη 71 Αθήνα