Σουβλάκια Αττική-Πατήσια Ο Τέλης

2108322354
Αρ. Κουρτίδου 67