Σουβλάκια Αττική-Πατήσια Καλοφαγάδικο

2108544303
Στρατηγού Καλλάρη 35