ΑΔΡΑΣΚΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2102758765-6977880519
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 46 ΚΑΙ ΦΙΛΗΝΤΑ 14 14231
2102758765-6977880519