ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αθήνα - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

2105012621,6977743473 Σύντομη Περιγραφή
Διάκου Αθανάσιου 76