ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αθήνα - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 144