ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

2130056798,6944545084 Σύντομη Περιγραφή
Δαμάρεως 25