ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατροι
2130056798,6944545084 Σύντομη Περιγραφή
Δαμάρεως 25