ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2107520501-6972205500
ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ 27-29 11633
2107520501-6972205500