ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
ΜΥΣΩΝΟΣ 29