ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΜΥΣΩΝΟΣ 29