Σουβλάκια Αττική-Κουκάκι Τα Αστέρια

2109229303
Αμβροσίου Φραντζή 20