ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)

Αθήνα - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Φραντζή Αμβροσίου 68, Αθήνα - Νέος Κόσμος, 11744, ΑΤΤΙΚΗΣ