ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Βασίλειος Θ. Παπαδημητρίου

Περιφέρεια Αττικής - ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Λεωφόρος Μαραθώνος 55 Νέα Μάκρη