ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

2294097550
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 19005