Διαγνωστικά Κέντρα-Αττική-Ν.ΜάκρηΜαραθώνιο Ιατρικό Κέντρο