ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ MD., MSc. - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

2294050727 - 6979779215 Σύντομη Περιγραφή
Λυβησίου 2 & Καλαφάτη