Δρ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. ΛΙΓΝΟΣ D.D.S.,MSc ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ-ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Βενιζέλου Ελευθερίου 215 & ΛΕΣΒΟΥ 29