ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2111847755-6936985058 Σύντομη Περιγραφή
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 185 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ