Γυμναστήρια Προδρόμου -Νέα Σμύρνη

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Τηλέφωνο: 210.9325160
Χρυσουπόλεως 5 & Δεπάστα 10
Τηλέφωνο: 210.9325160