ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΓΡΑΤΣΙΑ

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
Ελευθερίου Βενιζέλου 200 & Αχιλλέως(είσοδος από Κολοκοτρώνη 2Α)