διαβητολογος

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2109314800. 6971896533
25ης Μαρτιου 19
2109314800. 6971896533