Κομμωτήρια Τέλης Κίκερης-Νέα Σμύρνη

2109332457
Αγ. Φωτεινης 53