Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΠΟΛΗΣ

Τηλ.: 2109354430 - 2ας Μαίου 12, πλ. Ν. Σμύρνης
Τηλ.: 2109354430 - 2ας Μαίου 12, πλ. Ν. Σμύρνης