Αντωνίου Ιωάννης Σ.

Αθήνα - ΓΑΛΑΤΣΙ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Αετορράχης 23 (ΚΑΘΕΤΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 74)