Σουβλάκια Αττική-Γαλάτσι Το Χαγιάτι

2102919248
Γεωργίου Καραισκάκη 5