Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΡΑΕΤΙ

Τηλ.: 2106428200 - Πουλίου κ. Αμαλιάδος 18, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 2106428200 - Πουλίου κ. Αμαλιάδος 18, Αμπελόκηποι