ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
Πάγκα 22 & Βικάτου