ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2106996103
Ι ΠΑΓΚΑ 22 & ΒΙΚΑΤΟΥ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 11524