Διαγνωστικά Κέντρα-Παλλήνη-Διάγνωση Α.Ε.

210-4291292 (Περιφερειακός Υμμητού έξοδος Υ8)
Δερβενακιων 30
210-4291292 (Περιφερειακός Υμμητού έξοδος Υ8)