ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περιφέρεια Αττικής - ΠΑΛΛΗΝΗ

2106664762
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 66 ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 2