ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περιφέρεια Αττικής - ΠΑΛΛΗΝΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2106664762
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 66 ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 2