Κυπριακή Κουζίνα-ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ (ΤΟ)

Τηλ.: 2106666027, 2106033427
Ελ. Βενιζέλου 52
Τηλ.: 2106666027, 2106033427