Κυπριακή Κουζίνα-Αττική-Παλλήνη Το Ταβερνάκι του Σαμσών

2106666027
Ελευθερίου Βενιζέλου 52