Διαγνωστικά Κέντρα-Γλυφάδα-Βιοιατρική

Αθήνα - ΓΛΥΦΑΔΑ

210-8981132, 210-8982077
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 187
210-8981132, 210-8982077