Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΑΝΤΩΝΗΣ

Τηλ.: 2108947423 - Αρτέμιδος 22, Γλυφάδα
Τηλ.: 2108947423 - Αρτέμιδος 22, Γλυφάδα